Vad gäller för avdrag i deklarationen för ränta?

En del av de räntutgifter man betalar ett år kan man få tillbaka på nästa års deklaration. Vanligtvis sker detta helt automatiskt eftersom långivarna skickar in all information till skatteverket om lånetagare och dess ränteutgifter. Men trots det är det mycket fördelaktigt att veta vilka regler som gäller kring ränteavdraget. Den som är insatt kan utnyttja dess fördelar bättre.

1. Det är enbart den ränta som betalats in under föregående år som man kan dra av för.

2. Ränta för studielån hos CSN är inte avdragsgillt.

3. Ränteavdraget går enbart att genomföra om man har haft en skattepliktig inkomst under det året som räntan betalades in. Detta eftersom ränteavdraget är ett skatteavdrag som alltså dras av på den skatt man betalat in

4. Man kan enbart dra av för den ränta man själv betalat. Make/maka kan alltså inte utnyttja att den andre har betalat in pengar för räntekostnader.

5. Ränta som direkt läggs på skulden är inte heller avdragsgill. Det är visserligen en kostnadsränta men tecknaren av lånet har då inte betalat in några pengar.

6. Är det ett lån som två personer står tecknat på blir det halva räntan som får dras av för vardera person. Detta eftersom man teoretiskt står för halva skulden var. Har en person betalat in hela ränteutgiften så spelar detta ingen roll. Han/hon får fortfarande bara dra av halva ränteavdraget. Under 2001 var ett fall uppe i kammarrätten där en person hävdade att han betalat hela räntan och därmed ville få möjligheten att göra hela ränteavdraget men detta gillades alltså inte av rätten.

Känner man sig osäker på vad som gäller kring detta kan man kontakta skatteverket. Inspiration till denna artikel är tagen från websidan svenskalangivare.se. För mer information om specifikt ränteavdraget rekommenderas en undersida som hittas här.

Leave a Reply